Phòng Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi

Gửi lúc: 9:46, Ngày: 09-03-2017
Địa chỉ:
Số Điện Thoại: 0203.686.225
Email: quanlythuocchicuctylc@gmail.com

1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Chi cục trưởng Quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất (sau đây gọi là thuốc thú y) dùng trong chăn nuôi và thú y theo quy định của Pháp luật, trừ các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản;
2. Nhiệm vụ:
2.1. Tham mưu, xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện về công tác quản lý thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, dùng trong chăn nuôi và thú y theo quy định của pháp luật;
2.2. Về quản lý thuốc thú y
a. Quản lý việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
b. Hướng dẫn sử dụng các loại thuốc thú y để phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật; thông báo danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng theo quy định của pháp luật;
c. Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh;
d. Xử lý thuốc thú y giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, cấm sử dụng, hoặc thuốc thú y không có trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, thuốc không có nhãn mác hoặc có nhãn mác nhưng không đúng theo quy định của pháp luật.
đ. Giám sát hoạt động của các cá nhân, tổ chức hành nghề thú y trên địa bàn tỉnh và báo cáo về hoạt động hành nghề thú y theo quy định;
e. Yêu cầu cá nhân, tổ chức hành nghề thú y cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh động vật và huy động các cá nhân, tổ chức hành nghề thú y trên địa bàn tỉnh tham gia tiêm vắc xin phòng bệnh cho động vật, tham gia chống dịch bệnh động vật theo quy định;
g. Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với thức ăn chăn nuôi.
2.3. Quản lý cấp, thu hồi các loại chứng nhận, chứng chỉ hành nghề thú y sau đây:
a. Cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y;
b. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y;
2.4. Về quản lý thức ăn chăn nuôi
a. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển và sử dụng thức ăn chăn nuôi tại địa phương sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn sử dụng thức ăn chăn nuôi có hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường;
b. Tổ chức thực hiện các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của thức ăn chăn nuôi, chương trình nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh thức ăn chăn nuôi của địa phương;
c. Giám sát hoạt động khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi trong phạm vi địa phương;
d. Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn cơ sở lĩnh vực thức ăn chăn nuôi trong phạm vi địa phương; tiếp nhận hồ sơ đăng ký, ra thông báo tiếp nhận công bố hợp quy, lập sổ theo dõi và quản lý hồ sơ công bố hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi trên địa bàn;
đ. Quản lý các mặt hàng thức ăn chăn nuôi trong danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam trong phạm vi địa phương theo quy định;
e. Tổ chức thực hiện quản lý các chất cấm sản xuất, lưu thông và sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại địa phương;
g. Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi;
2.5. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên chăn nuôi, thú y cấp xã và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh.
2.6. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền;
2.7. Tiếp nhận, giải quyết và kiểm soát thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2.8. Tổ chức việc thu, nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
2.9. Báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;
2.10. Thực hiện nhiệm vụ khác khi Chi cục trưởng giao.

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE