SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỤC THÚ Y

Gửi lúc: 9:45, Ngày: 23-08-2016
Địa chỉ:
Số Điện Thoại:
Email:

sodoCTY

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE