Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

Gửi lúc: 7:54, Ngày: 08-02-2017

a) Trình tự thực hiện:
– Bước 1: Cơ sở sản xuất thủy sản giống, nuôi trồng thủy sản có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Khối 8, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai) vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
– Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo quy định:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: tiếp nhận (đối với hồ sơ nộp trực tiếp) và chuyển hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y xử lý theo quy định.
– Bước 3: Chi cục Chăn nuôi vả Thú y tiến hành thẩm định, thành lập Đoàn đánh giá thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở.
– Bước 4: Kiểm tra tại cơ sở:
+ Kiểm tra theo các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.
+ Kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, nuôi trồng thủy sản về dấu hiệu bệnh lý, xử lý tình huống khi cơ sở xuất hiệnbệnh đăng ký chứng nhận.
+ Thực trạng sức khỏe động vật; việc áp dụng các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn mối nguy dịch bệnh từ bên ngoài và bên trong cơ sở;
+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giám sát.
+ Kết quả công tác quản lý hoạt động thú y tại cơ sở.
– Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
b) Cách thức thực hiện:
– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
– Gửi Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính).
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
– Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);
– Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);
– Báo cáo kết quả giám sát theo quy định;
– Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có);
– Bản sao Giấy chứng nhận VietGAP còn hiệu lực (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cơ sở nuôi trồng thủy sản sản xuất thủy sản giống.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
– Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.
– Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm.
g) Phí: 300.000 đồng.
h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
– Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT).
– Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT).
i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
– Cơ sở sản xuất giống thủy sản:
+ Người trực tiếp tham gia sản xuất thủy sản giống phải có kiến thức về bệnh mà cơ sở đang thực hiện giám sát, đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh.
+ Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh.
– Cơ sở nuôi động vật thủy sản thương phẩm:
+ Người trực tiếp nuôi động vật thủy sản phải có kiến thức về bệnh mà cơ sở đang thực hiện giám sát.
+ Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh.
– Cơ sở đã thực hiện chương trình giám sát theo quy định, không có động vật thủy sản mắc bệnh đăng ký chứng nhận an toàn trong ít nhất 06 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
– Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.
– Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí trong công tác thú y.

tải mẫu đơn tại đây https://drive.google.com/open?id=0B7Iw_poYlcJzRXlnQTc1TjB2UlU

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE