Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản lần đầu hoặc khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh

Gửi lúc: 9:46, Ngày: 09-03-2017

Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Tổ chức/cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản (gồm: Cơ sở sản xuất, ương nuôi con giống; cơ sở thu gom, kinh doanh giống thủy sản; cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung thuộc địa bàn cơ quan quản lý hoặc Khu cách ly kiểm dịch động vật thủy sản xuất, xuất khẩu, cơ sở nuôi đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của Cục Thú y, sau đây gọi chung là cơ sở) gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cho Chi cục Thú y

– Bước 2: Trong thời gian 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ Chi cục

Thú y kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

– Bước 3: Trong thời gian 07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ và đề xuất Lãnh đạo Cơ quan ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

–   Bước 4: Trong thời gian 10 ngày tính từ ngày thẩm định xong hồ sơ, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y và thu mẫu (nếu cần) tại cơ sở;

–    Bước 5: Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận mẫu, Phòng thí nghiệm trả lời kết quả.

–   Bước 6: Nếu cơ sở không đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, chủ cơ sở tổ chức sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu và đề nghị kiểm tra lại.

–   Bước 7: Trong thời gian 03 ngày (kể từ ngày nhận kết quả phân tích), Chi cục Thú y cấp Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp);

Cách thức thực hiện:

Không quy định

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.   Thành phần hồ sơ

a.    Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (Phụ lục 1

Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010);

b.  Sơ đồ bố trí mặt bằng của cơ sở;

c. Báo cáo tóm tắt về điều kiện vật chất và cơ sở hạ tầng của cơ sở (Phụ

lục 2 Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010).

c. Quy trình sản xuất (đối với các cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy

sản)

2. Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

– Trong phạm vi 28 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan thú y tiến hành kiểm tra, cấp GCN đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

–   Cá nhân

–   Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a)   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b)    Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp

thực hiện: không

c)   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

d)   Cơ quan phối hợp : không

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE