Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản

Gửi lúc: 9:46, Ngày: 09-03-2017

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức/cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản (gồm: Cơ sở sản xuất, ương nuôi con giống; cơ sở thu gom, kinh doanh giống thủy sản; cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung thuộc địa bàn cơ quan quản lý hoặc Khu cách ly kiểm dịch động vật thủy sản xuất, nhập khẩu, cơ sở nuôi đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của Cục Thú y, sau đây gọi chung là cơ sở) đã được kiểm tra nhưng chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoặc bị đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận nhưng đã khắc phục xong sai lỗi gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra lại điều kiện vệ sinh thú y về Chi cục Thú y để đăng ký kiểm tra lại điều kiện vệ sinh thú y

Bước 2: Trong thời gian 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ Chi cục

Thú y kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

Bước 3: Trong thời gian 07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ và đề xuấ Lãnh đạo cơ quan ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra.

Bước 4: Trong thời gian 10 ngày tính từ ngày thẩm định xong hồ sơ, căn cứ vào kết quả kiểm tra lần đầu, Đoàn kiểm tra tiến hành Kiểm tra việc khắc phục các sai lỗi và Thu mẫu (nếu cần) tại cơ sở.

Bước 5: Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận mẫu (nếu có),

Phòng thí nghiệm trả lời kết quả

Bước 6: Nếu cơ sở vẫn không đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, chủ cơ sở tiếp tục tổ chức sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu và tiếp tục đề nghị kiểm tra lại.

Bước 7: Trong thời gian 03 ngày (kể từ ngày nhận kết quả phân tích hoặc biên bản kiểm tra) Chi cục Thú y cấp Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp);

Cách thức thực hiện:

Không quy định

Thành   phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (Phụ lục 1 Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 );

Báo cáo khắc phục sai lỗi hoặc các sửa chữa.

2. Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Trong phạm vi từ 18 – 28 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan thú y tiến hành kiểm tra, cấp GCN đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp

thực hiện: không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

Cơ quan phối hợp : không

Kết quả thực hiện thủ tục hành

Giấy chứng nhận.

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE