Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Gửi lúc: 9:46, Ngày: 09-03-2017

Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu đưa cơ sở mới thành lập vào hoạt động (cơ sỏ chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống, cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế bảo quản SPĐV tiêu dùng …) phải đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y với cơ quan thú y.

Chi cục thú y tiến hành, kiểm tra thẩm định, nếu đủ điều kiện thì cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.

Cách  thức thực hiện:

Đăng ký trực tiếp với Chi cục Thú y để được hướng dẫn.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:.

Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu quy định.

Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng)

Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

Trong phạm vi 10 ngày (kể từ ngày được kiểm tra), cơ quan thú y có thẩm quyền phải trả lời kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y tỉnh.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục trưởng hoặc uỷ quyền cho Phó Chi cục trưởng.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thú y tỉnh.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận

Lệ phí:

– Lệ phí:

+  Đối  với  cửa hàng,  quầy sạp  kinh  doanh sản  phẩm  động  vật thu

40.000 đồng/lần

+ Đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật … thu

70.000 đồng/lần

– Phí:

+ Phí kiểm tra để cấp giấy chứng nhận thu theo từng trường hợp cụ thể.

+ Kiểm tra vệ sinh thú y các chỉ tiêu xét nghiệm thu theo từng chỉ tiêu cụ thể.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (mẫu 5)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện  thủ tục hành chính:

Nếu cơ sở đảm bảo yêu cầu về điệu kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, Chi cục thú y cấp Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở và có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp; Nếu cơ sở không đảm bảo yêu cầu về điệu kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, chủ cơ sở tổ chức sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu của lần kiểm tra trước và đề nghị kiểm tra lại.

Căn cứ pháp lý của

thủ tục hành chính:

Pháp lệnh Thú y;

Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE