Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản

Gửi lúc: 9:46, Ngày: 09-03-2017

Trình  tự thực hiện:

–   Bước 1: Tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ đăng ký gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản về Chi cục Thú y

–   Bước 2: Trong thời gian  01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi cục

Thú y kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

*   Trường hợp cơ sở đã được kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y định kỳ (thời gian kiểm tra không quá 12 tháng tính đến ngày hết hiệu lực của giấy chứng nhận): Trong phạm vi 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký gia hạn của cơ sở, căn cứ vào các kết quả kiểm tra định kỳ điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở, Chi cục Thú y cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y.

*   Trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra định kỳ hoặc được kiểm tra định kỳ nhưng thời gian kiểm tra quá 12 tháng (tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận) thực hiện tiếp các bước sau:

–   Bước 3: Trong thời gian 07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ và đề xuất Lãnh đạo cơ quan ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

–   Bước 4: Trong thời gian 10 ngày tính từ ngày thẩm định xong hồ sơ, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y và thu mẫu (nếu cần) tại cơ sở;

–    Bước 5: Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận mẫu, Phòng xét nghiệm trả lời kết quả

–   Bước 6: Nếu cơ sở không đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, chủ cơ sở tổ chức sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu và đề nghị kiểm tra lại.

–   Bước 7: Trong thời gian 03 ngày (kể từ ngày nhận kết quả phân tích), cơ quan thú y có thẩm quyền cấp gia hạn Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp gia hạn);

Cách thức    thực hiện:

Không quy định

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.   Thành phần hồ sơ gồm:

a.    Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (Phụ lục 1 Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 )

b.     Báo cáo tóm tắt các thay đổi của cơ sở (nếu có).

2. Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

– Trong phạm vi từ 18 – 28 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan thú y tiến hành kiểm tra, cấp gia hạn GCN đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở.

– Trong phạm vi 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ nếu cơ sở đã được kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y định kỳ trong năm

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

–   Cá nhân

–   Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a)   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b)    Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp

thực hiện: không

c)   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE