Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

Gửi lúc: 9:46, Ngày: 09-03-2017

Trình tự thực hiện:

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển động vật ra ngoài tỉnh đăng ký và kê khai với Chi cục thú y theo mẫu 1 “Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện”.

– Chi cục thú y tiến hành kiểm tra nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)   Thành phần hồ sơ bao gồm:

–   Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu quy định;

–   Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất

phát của động vật (nếu có);

–    Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm

bệnh động vật (nếu có).

b)   Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết:

–   Khai báo trước ít nhất 02 ngày trước khi vận chuyển nếu động vật đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định và còn miễn dịch; trước ít nhất từ 15 đến 30 ngày nếu động vật chưa được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định hoặc không có miễn dịch;

–   Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác nhận đăng ký kiểm dịch và thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân

Cơ  quan  thực  hiện thủ tục hành chính:

a)   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y tỉnh.

b)    Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp

thực hiện (nếu có):

c)   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thú y

d)   Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết  quả  thực  hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận

Lệ phí:

– Lệ Phí: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

vận chuyển: Từ tỉnh này sang tỉnh khác: 30.000 đồng/lần

Phí kiểm tra lâm sàng động vật; xét nghiệm bệnh; Vệ sinh tiêu độc trong công tác kiểm dịch; đánh dấu gia súc thu phí theo từng trường hợp cụ thể.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (Mẫu 1): sử dụng đối với động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện trong tỉnh và ra ngoài tỉnh;

Yêu cầu, điều kiện thực hiện  thủ tục hành chính:

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Pháp lệnh Thú y;

–    Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

–   Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE