Tổng hợp giá heo hơi tại trại của một số quốc gia trên thế giới trong 2 tuần đầu tháng 1/2018.

Gửi lúc: 7:29, Ngày: 24-01-2018

Tổng hợp giá heo hơi tại trại của một số quốc gia trên thế giới trong 2 tuần đầu tháng 1/2018. Chi tiết tại đây http://channuoivietnam.com/?wpdmact=process&did=MTkzMS5ob3RsaW5r

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE