Văn Bản Ngành

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
Số 1237/CĐ-BNN-TY 22/02/2019 Tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 04/CT-TTg 20/02/2019 Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Tải về
Số 190/CN-GSN 20/02/2019 Áp dụng biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi.
Cơ quan ban hành: Cục Chăn nuôi Tải về
Số 773/CĐ-BNN-TY 01/02/2019 Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 9747/CT-BNN-TY 14/12/2018 Ngày 14/12/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành Chỉ thị số 9747/CT-BNN-TY Về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 9863/CĐ-BNN-TY 19/12/2018 Ngày 19 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Công điện khẩn số 9863/CĐ-BNN-TY về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
số 3037/TY-DT 27/12/2018 Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Cục Thú y ban hành Công văn số 3037/TY-DT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng.
Cơ quan ban hành: Cục Thú y Tải về
Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT ngày 10/12/2018. 10/12/2018 Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT ngày 10/12/2018 hợp nhất Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y và Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
10/2018/TT-BNNPTNT 14/8/2018 Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y-Yêu cầu chung"
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 2053/TY-DT 30/8/2018 Ngày 30/8/2018, Cục Thú y ban hành Công văn số 2053/TY-DT về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam.
Cơ quan ban hành: Cục Thú y Tải về
Số 6742/CĐ-BNN-TY 30/8/2018 Ngày 30/8/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công điện KHẨN số 6742/CĐ-BNN-TY về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 1516/TYTS 05/7/2018 Công văn số 1516/TYTS ngày 05/7/2018 v/v "Thí điểm sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý dịch bệnh thủy sản" tại các tỉnh
Cơ quan ban hành: Cục Thú y Tải về
Số 10/2018/TT-BNNPTNT 14/8/2018 Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y-Yêu cầu chung"
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 30/SNN-CNTY 28/02/2018 Tăng cường công tác quản lý nà nước về chăn nuôi
Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp Tải về
Số 1263/CĐ-BNN-TY 05/02/2018 Tăng cường các biện pháp phòng, chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 867/TB-BNN-VP 25/01/2018 Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 01/2018/TT-BNNPTNT 16/01/2018 Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE