Văn Bản Ngành

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
10/2018/TT-BNNPTNT 14/8/2018 Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y-Yêu cầu chung"
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 2053/TY-DT 30/8/2018 Ngày 30/8/2018, Cục Thú y ban hành Công văn số 2053/TY-DT về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam.
Cơ quan ban hành: Cục Thú y Tải về
Số 6742/CĐ-BNN-TY 30/8/2018 Ngày 30/8/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công điện KHẨN số 6742/CĐ-BNN-TY về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 1516/TYTS 05/7/2018 Công văn số 1516/TYTS ngày 05/7/2018 v/v "Thí điểm sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý dịch bệnh thủy sản" tại các tỉnh
Cơ quan ban hành: Cục Thú y Tải về
Số 10/2018/TT-BNNPTNT 14/8/2018 Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y-Yêu cầu chung"
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 30/SNN-CNTY 28/02/2018 Tăng cường công tác quản lý nà nước về chăn nuôi
Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp Tải về
Số 1263/CĐ-BNN-TY 05/02/2018 Tăng cường các biện pháp phòng, chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 867/TB-BNN-VP 25/01/2018 Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 01/2018/TT-BNNPTNT 16/01/2018 Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 8465/BNN-KHCN 09/10/2017 Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao thuộc ngành nông nghiệp.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
TCVN 11041-3:2017 – Chăn nuôi hữu cơ TCVN 11041-3:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ, ban hành ngày 27/09/2017.
Cơ quan ban hành: Tiêu chuẩn Quốc gia Tải về
TCVN 11041-4:2017 – YC đối với tổ chức đánh giá &CN hệ thống SXCBSP hữu cơ TCVN 11041-4:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 4: Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ, ban hành ngày 27/09/2017.
Cơ quan ban hành: Tiêu chuẩn Quốc gia Tải về
TCVN 11041-1:2017 – YC chung đối với SXCB, ghi nhãn SPNN hữu cơ. TCVN 11041-1:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
Cơ quan ban hành: Tiêu chuẩn Quốc gia Tải về
Số 8862/BNN-TY 21/10/2017 Công văn số 8862/BNN-TY về việc chỉ đạo áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh mới do TiLV gây ra trên cá rô phi.
Cơ quan ban hành: Bộ NN PTNT Tải về
Số 8465/BNN-KHCN 31/10/2017 Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao thuộc ngành nông nghiệp.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 8465/BNN-KHCN 31/10/2017 Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao thuộc ngành nông nghiệp.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 8666/TB-BNN-VP 16/10/2017 Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Văn Tám về việc heo bị tiêm thuốc an thần trước khi mổ tại TP Hồ Chí Minh.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE