chương trình, chính sách hỗ trợ

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
Số 210/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 2621/QĐ-TTg 31/12/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 49/2012/QĐ-TTg 08/11/2012 Quyết định sửa đổi, bổ sung điều 3 của QĐ số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Cơ quan ban hành: Chính Phủ Tải về
Số 2766/QĐ-BNN-CN 13/7/2015 Quyết định công bố mã số HS đối với danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 3194/QĐ-BNN-CN 11/8/2015 Quyết định ban hành hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, sử dụng công trình khí sinh học nắp cố định, công trình khí sinh học bằng vật liệu composide và quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học làm đệm lót sinh học chăn nuôi lợn, gà
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 899/QĐ-TTg 10/6/2013 Quyết định phe duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
Cơ quan ban hành: Chính Phủ Tải về
Số 25/2015/TT-BNNPTNT 01/7/2015 Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt nam
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 23/2015/TT-BNNPTNT 22/6/2015 Thông tư quản lý sản phẩm xử lý, cải toạ môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
số 01/Ctr-SNN 15/01/2016 Chương tình công tác năm 2016
Cơ quan ban hành: SNN Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE