Văn Bản Ngành

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
93/2006/QĐ-BNN 16/10/2006 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Thú y.
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
48/2006/QĐ-BNN 09/06/2006 Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật.
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
20/2006/QĐ-BTC 31/03/2006 về việc sửa đổi Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính Tải về
06/2006/QĐ-BNN 23/01/2006 Ban hành Danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
73/2006/TT-BNN 18/09/2006 Hướng dẫn Nghị định số 153/2006/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
33/2005/NĐ-CP 15/03/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y
Cơ quan ban hành: Chính Phủ Tải về
18/2004/PL-UBTVQH11   29/04/2004 Pháp lệnh Thú Y
Cơ quan ban hành: Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Tải về
16/2004/PL-UBTVQH11 04/05/2004 Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giống vật nuôi.
Cơ quan ban hành: Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Tải về
678 NN-TY/QĐ 11/09/1995 Ban hành Quy định về sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ thanh tra viên thú y và Quy định về sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ thanh tra viên đối với viên chức thanh tra chuyên ngành về công tác thú y.
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
694 NN-TY/QĐ 11/12/1993 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức mạng lưới thú y cơ sở.
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
28/2010/TT-BNNPTNT 04/05/2010 Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
20/2010/TT-BNNPTNT 02/04/2010 Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
19/2010/TT-BNNPTNT 02/04/2010 Ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
18/2010/ TT-BNNPTNT 02/04/2010 Ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
51/2009/TT-BNNPTNT 21/08/2009 Thông tư quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
15/2009/TT-BNN 17/03/2009 15/2009/TT-BNN Thông tư ban hành thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
03/2009/TT-BNN 14/01/2009 Thông tư quy định ghi nhãn mác thú y  
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE