Văn Bản Ngành

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
73/2006/TT-BNN 18/09/2006 Hướng dẫn Nghị định số 153/2006/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
33/2005/NĐ-CP 15/03/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y
Cơ quan ban hành: Chính Phủ Tải về
18/2004/PL-UBTVQH11   29/04/2004 Pháp lệnh Thú Y
Cơ quan ban hành: Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Tải về
16/2004/PL-UBTVQH11 04/05/2004 Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giống vật nuôi.
Cơ quan ban hành: Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Tải về
678 NN-TY/QĐ 11/09/1995 Ban hành Quy định về sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ thanh tra viên thú y và Quy định về sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ thanh tra viên đối với viên chức thanh tra chuyên ngành về công tác thú y.
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
694 NN-TY/QĐ 11/12/1993 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức mạng lưới thú y cơ sở.
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
28/2010/TT-BNNPTNT 04/05/2010 Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
20/2010/TT-BNNPTNT 02/04/2010 Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
19/2010/TT-BNNPTNT 02/04/2010 Ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
18/2010/ TT-BNNPTNT 02/04/2010 Ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
51/2009/TT-BNNPTNT 21/08/2009 Thông tư quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
15/2009/TT-BNN 17/03/2009 15/2009/TT-BNN Thông tư ban hành thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
03/2009/TT-BNN 14/01/2009 Thông tư quy định ghi nhãn mác thú y  
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
99/2007/QĐ 31/12/2007 Về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006 Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
72/2007/QĐ/BNN 06/08/2007 Ban hành quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
71/2007/QĐ/BNN 08/06/2007 Quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
12/2007/QĐ-BNN 06/02/2007 Công bố danh mục TTY được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại VN
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE