Văn Bản Ngành

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
121 /2008/QĐ-BNN 17/12/2008 Quyết định số 121 /2008/QĐ-BNN, ngày 17 tháng 12 năm 2008 Ban hành “Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong”.
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
3762/QĐ-BNN-CN 28/11/2008 Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN, ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
187/QĐ-CN-TACN 31/10/2008 Quyết định số 187 /QĐ-CN-TACN ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi Về việc Ban hành Quy chế đánh giá và chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi.
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT-Cục Chăn Nuôi Tải về
65/2007/QĐ-BNN 03/07/2008 Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 03 tháng 7 năm 2007 Ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
1405/QĐ-TTg 16/10/2007 Quyết định số 1405/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 10 năm 2007 về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm.
Cơ quan ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ Tải về
17/2007/QĐ-BNN 27/02/2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27 tháng 02 năm 2007 về ban hành Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
90/2006/QĐ-BNN 02/10/2006 Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 02 tháng 10 năm 2006 Ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
43/2006/QĐ-BNN 01/06/2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 ban hành Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
27/2009/TT-BNN 28/05/2009 Thông tư số 27 ngày 28.5.2009 Ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
22/2009/TT-BNN 28/04/2009 Thông tư hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển trăn nuôi
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
11/2009/TT-BNN 04/03/2009 Thông tư về việc sửa đổi bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vạt; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
80/2008/QĐ-BNN 15/07/2008 Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 7 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
05/2007/QĐ-BNN 22/01/2007 Sửa đổi Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc ban hành quy định phòng chống bệnh LMLM gia súc
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
86/2005/QĐ-BNN 26/12/2005 Ban hành mẫu hồ sơ KDĐV, SPĐV, kiểm tra VSTY
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
84/2005/TT-BNN 23/12/2005 Hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi thủy cầm để phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1)
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
85/2005/TT-BNN 23/12/2005 Hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
69/2005/TT-BNN 07/11/2005 Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE