Văn Bản Ngành

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
Số 8465/BNN-KHCN 09/10/2017 Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao thuộc ngành nông nghiệp.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
TCVN 11041-3:2017 – Chăn nuôi hữu cơ TCVN 11041-3:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ, ban hành ngày 27/09/2017.
Cơ quan ban hành: Tiêu chuẩn Quốc gia Tải về
TCVN 11041-4:2017 – YC đối với tổ chức đánh giá &CN hệ thống SXCBSP hữu cơ TCVN 11041-4:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 4: Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ, ban hành ngày 27/09/2017.
Cơ quan ban hành: Tiêu chuẩn Quốc gia Tải về
TCVN 11041-1:2017 – YC chung đối với SXCB, ghi nhãn SPNN hữu cơ. TCVN 11041-1:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
Cơ quan ban hành: Tiêu chuẩn Quốc gia Tải về
Số 8862/BNN-TY 21/10/2017 Công văn số 8862/BNN-TY về việc chỉ đạo áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh mới do TiLV gây ra trên cá rô phi.
Cơ quan ban hành: Bộ NN PTNT Tải về
Số 8465/BNN-KHCN 31/10/2017 Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao thuộc ngành nông nghiệp.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 8465/BNN-KHCN 31/10/2017 Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao thuộc ngành nông nghiệp.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 8666/TB-BNN-VP 16/10/2017 Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Văn Tám về việc heo bị tiêm thuốc an thần trước khi mổ tại TP Hồ Chí Minh.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 1525/CN-TĂCN 19/9/2017 Rà soát quy trình và đăng ký hoạt động thử nghiệm liên phòng TĂCN.
Cơ quan ban hành: Cục Chăn nuôi Tải về
Số 3542/QĐ-BNN-TY 31/8/2017 Quyết định về việc tiếp tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 16/2017/TT-BNNPTNT 24/8/2017 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 6753/BNN-QLCL 15/8/2017 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2017.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 6524/CT-BNN-KHCN 07/8/2017 Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 939/CN-GSL 26/6/2017 Khuyến nghị phát triển chăn nuôi bền vững
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 4214/BNN-TY 23/5/2017 Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 3609/BNN-CN Chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 3609/BNN-CN 28/4/2017 Chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE