Văn Bản Ngành

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
Số 3727/QĐ-BNN-QLCL 12/9/2016 Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp “Quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hoá chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản”.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 30/2016/TT-BNNPTNT 25/8/2016 Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 7149/BNN-CN 24/8/2016 Quản lý chất Salbutamol.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 27/2016/TT-BNNPTNT 26/7/2016 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 6821/BNN-TY 12/8/2016 Công văn  về việc tiếp tục các hoạt động phòng chống bệnh Dại động vật.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
29/2016/TT-BNNPTNT 05/8/2016 Thông tư  Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 3075/QĐ-BNN-QLCL 20/7/2016 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 2316/QĐ-BNN-QLCL 10/6/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 3075/QĐ-BNN-QLCL 20/7/2016 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 2519/QĐ-BNN-PC 22/6/2016 Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 2509/QĐ-BNN-CN 22/6/2016 Quyết định ban hành Quy chế chứng nhận và quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn, gà an toàn trong nông hộ
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 04/2016/TT-BTNMT 29/4/2016 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên môi trường Tải về
Số 14/2016/QĐ-UBND 08/3/2016 Quyết định ban hành Quy định về chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh lào Cai giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lào Cai Tải về
Số 44/2015/QĐ-UBND 25/9/2015 Quyết định ban hành Quy định chính sách đặc thù khuyến khích ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lào Cai Tải về
Số 205/2015/TT-BTC 23/12/2015 Thông tư quy định về cơ chế tài chính thực hiện quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Tải về
Số 2979/QĐ-UBND 08/9/2015 Quyết định quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại Quyết định 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lào Cai Tải về
Số 28/2015/QĐ-UBND 22/6/2015 Quyết định ban hành Quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lào Cai Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE