Văn Bản Ngành

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
Số 31/2016/TT-BNNPTNT 5/10/2016 Quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 30/2016/TT-BNNPTNT 25/8/2016 Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 4217/QĐ-BNN-BVTV 17/10/2016 Quyết định về việc tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
3727/QĐ-BNN-QLCL 12/9/2016 Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp “Quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hoá chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản”.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 7149/BNN-CN 24/8/2016 Quản lý chất Salbutamol.
Cơ quan ban hành: Bộ NN-CN Tải về
Số 8482/BNN-TY 06/10/2016 triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2016.
Cơ quan ban hành: Bộ NN và PTNT Tải về
số 2105/TY-DT 17/10/2016 Công văn số 2105/TY-DT ngày 17/10/2016 về việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn khắc phục hậu quả mưa lũ và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.
Cơ quan ban hành: Cục Thú Y Tải về
số 8689/BNN-TY 13/8/2016 Công văn số 8689/BNN-TY V/v xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí phòng cống dịch bệnh động vật năm 2017.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 3727/QĐ-BNN-QLCL 12/9/2016 Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp “Quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hoá chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản”.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 30/2016/TT-BNNPTNT 25/8/2016 Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 7149/BNN-CN 24/8/2016 Quản lý chất Salbutamol.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 27/2016/TT-BNNPTNT 26/7/2016 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 6821/BNN-TY 12/8/2016 Công văn  về việc tiếp tục các hoạt động phòng chống bệnh Dại động vật.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
29/2016/TT-BNNPTNT 05/8/2016 Thông tư  Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 3075/QĐ-BNN-QLCL 20/7/2016 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 2316/QĐ-BNN-QLCL 10/6/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 3075/QĐ-BNN-QLCL 20/7/2016 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE