Văn Bản Ngành

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
số 14/2016/TT-BNNPTNT 02/6/2016 Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
số 1245/TY-TS 24/6/2016 về việc thống nhất sử dụng các biểu mẫu báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản.
Cơ quan ban hành: Cục Thú y Tải về
số 11/2016/TT-BNNPTNT 01/6/2016 Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật
Cơ quan ban hành: Bộ NN Tải về
số 12/2016/TT-BNNPTNT 02/6/2016 quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp.
Cơ quan ban hành: Bộ NN Tải về
Số 10/2016/TT-BNNPTNT 01/6/2016 Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 09/2016/TT-BNNPTNT 01/6/2016 Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
Cơ quan ban hành: Bộ NN Tải về
Số 08/2016/TT-BNNPTNT 01/6/2016 Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ NN Tải về
Số 06/2016/TT-BNNPTNT 31/5/2016 Ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ NN Tải về
số 10/VBHN-BNNPTNT 27/5/2016 Một số chính sách phát triển thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ NN Tải về
Số 07/ 2016/TT-BNNPNTN 31/5/2016 Quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn
Cơ quan ban hành: Tải về
Số 35/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 04/2016/TT-BNNPTNT 10/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 4361/CT-BNN-TY 30/5/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thú y thủy sản
Cơ quan ban hành: Cục TY Tải về
3596/BNN-TY 09/5/2016 về việc tăng cưòng công tác phòng chống bệnh Dại trên đông vật
Cơ quan ban hành: BNN Tải về
3655/ BNN-TY 10/5/2016 Xây dựng Kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm bằng nguồn ngân sách dịa phương
Cơ quan ban hành: BNN Tải về
số 16/2016/QĐ-TTg 29/4/2016 Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp.
Cơ quan ban hành: chính phủ Tải về
2956/CT-BNN-QLCL 13/4/2016 Tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
Cơ quan ban hành: BNN Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE