Văn bản Bộ Nông nghiệp

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
Số 3542/QĐ-BNN-TY 31/8/2017 Quyết định về việc tiếp tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 16/2017/TT-BNNPTNT 24/8/2017 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 6753/BNN-QLCL 15/8/2017 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2017.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 6524/CT-BNN-KHCN 07/8/2017 Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 939/CN-GSL 26/6/2017 Khuyến nghị phát triển chăn nuôi bền vững
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 4214/BNN-TY 23/5/2017 Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 3609/BNN-CN Chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 3609/BNN-CN 28/4/2017 Chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 728/QĐ-BNN-CN 20/4/2017 Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực chăn nuôi ban hành ngày 14/03/2017.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 3046/BNN-CN 14/4/2017 Một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 3005/CT-BNN-TY 11/4/2017 Tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
Số 1206/QĐ-BNN-TY 07/4/2017 Chương trình quốc gia giám sát bệnh Cúm gia cầm.
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
Số 06/2016/TT-BNNPTNT 31/3/2016 Nhập khẩu TĂCN chứa kháng sinh đáp ứng Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 1580/BNN-TTr 22/02/2017 Đề nghị chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
441/QĐ-BNN-TY 21/02/2017 Kế hoạch giám sát ATTP quốc gia đối với thịt gà chế biến phục vụ xuất khẩu.
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
Số 441/QĐ-BNN-TY 21/02/2017 Kế hoạch giám sát ATTP quốc gia đối với thịt gà chế biến phục vụ xuất khẩu.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 1536/BNN-TY 21/02/2017 Về việc khẩn trương triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt I năm 2017
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE