Văn bản Bộ Nông nghiệp

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
Số 6821/BNN-TY 12/8/2016 Công văn  về việc tiếp tục các hoạt động phòng chống bệnh Dại động vật.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
29/2016/TT-BNNPTNT 05/8/2016 Thông tư  Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 3075/QĐ-BNN-QLCL 20/7/2016 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 2316/QĐ-BNN-QLCL 10/6/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 3075/QĐ-BNN-QLCL 20/7/2016 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 2519/QĐ-BNN-PC 22/6/2016 Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 26/2016/TT-BNNPTNT 30/6/2016 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 25/2016/TT-BNNPTNT 30/6/2016 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
số 4361/CT-BNN-TY 30/5/2016 Chỉ Thị về việc Tăng cường công tác thú y thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 17/2016/TT-BNNPTNT 24/6/2016 Thông Tư Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 5719/CT-BNN-KTHT 05/7/2016 Chỉ thị Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 2803/QĐ-BNN-TY 07/7/2016 Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y giai đoạn 2016 - 2020"
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 2509/QĐ-BNN-CN 20/6/2016 Quy chế chứng nhận và quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn, gà an toàn trong nông hộ.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
số 15/TT-BNNPTNT 10/6/2016 Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 06/2016/TT-BNNPTNT 31/5/2016 Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 13/2016/TT-BNNPTNT 02/6/2016 Quy định về quản lý thuốc thú y.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
số 14/2016/TT-BNNPTNT 02/6/2016 Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE