Văn bản Bộ Nông nghiệp

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
1923/BNN-XD 10/3/2016 Đánh giá năng lực các nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
1704/TB-BNN-VP 02/3/2016 Thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
696/QĐ-BNN-PC 04/3/2016 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
812/BNN-TY 28/01/2016 Văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trọng điểm về nuôi trồng thủy sản xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE