Văn Bản quy phạm pháp luật

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
Số 182/QĐ-TTg 14/02/2019 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Tải về
Luật Chăn nuôi, số 32/2018/QH14 19/11/208 Luật Chăn nuôi, số 32/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018.
Cơ quan ban hành: Quốc hội Tải về
Số 1263/CĐ-BNN-TY 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
Cơ quan ban hành: Chính Phủ Tải về
Số 21/2017/QH14 Luật số 21/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Quy hoạch.
Cơ quan ban hành: Quốc hội Tải về
Số18/2017/QH14 Luật số 18/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Thủy sản.
Cơ quan ban hành: Quốc hội Tải về
Số 119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 1670/QĐ-TTg 31/10/2017 Phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Tải về
Số 119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Cơ quan ban hành: Chính Phủ Tải về
Số 1670/QĐ-TTg 31/10/2017 Phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 37/2017/QĐ-TTg 17/8/2017 Bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.
Cơ quan ban hành: Chinh phủ Tải về
Số 100/2017/NĐ-CP 18/8/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (Kéo dài thời gian lưu hành Danh mục TACN, thủy sản).
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 90/2017/NĐ-CP 31/7/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
Cơ quan ban hành: Chính Phủ Tải về
Số 923/QĐ-TTg 29/6/2017 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 4127/BNN-VP 22/5/2017 Triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động quảng cáo.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 678/QĐ-TTg 19/5/2017 Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 4997/VPCP-V.I 16/5/2017 Chẩn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và giải quyết trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 597/TTg-NN 28/4/2017 Một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE