Thành phố Lào Cai tăng cường công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm

Gửi lúc: 20:17, Ngày: 13-05-2024

Theo tổng hợp của Trạm Thú y thành phố công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi được triển khai từ ngày 25/3/2024 đến nay còn chậm, cụ thể: đàn trâu bò mới đạt 20% KH; đàn lợn đạt 39% KH; đàn chó đạt 62%KH; đàn gia cầm đạt 33% KH. Mặt khác trên địa bàn tỉnh, từ ngày 05/4/2024 đến nay, tại 3 xã Làng Giàng, Khánh Yên Thượng và Tân Thượng của huyện Văn Bàn có 69 con trâu, bò mắc bệnh Tụ huyết trùng (THT) và Lở mồm long móng (LMLM), trong đó có 6 con chết. Nguyên nhân do tỷ lệ tiêm phòng vắc xin THT, LMLM trâu, bò của các xã này đạt rất thấp so với kế hoạch. Nhận định trong thời gian tới nguy cơ xẩy ra các loại dịch như LMLM, THT trâu, bò, Dịch tả lợn… trên đàn lợn, Dại chó là rất cao

Thực hiện văn bản số 802/SNN-CNTY, ngày 23/4/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Để đẩy nhanh tiến độ trong công tác tổ chức, triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Ngày 7/5/2024 Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai có văn bản số 760/UBND-KT chỉ đạo như sau:

UBND các xã, phường: Triển khai các nội dung chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tổ chức tốt công tác tiêm phòng Kỳ I/2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng và tỷ lệ tiêm phòng theo quy định; Thường xuyên rà soát, thống kê tổng đàn vật nuôi (trâu, bò, lợn, chó, gia cầm), xác định số lượng vật nuôi thuộc diện tiêm phòng, tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi tại 100% số thôn, tổ dân phố trên địa bàn; Tăng cường giám sát dịch bệnh, chú trọng tại các xã, phường có ổ dịch cũ, những khu vực có mật độ chăn nuôi cao, tổng đàn vật nuôi lớn, báo cáo kịp thời các trường hợp động vật có biểu hiện bất thường “ốm, chết” để cơ quan thú y kiểm tra, lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định mầm bệnh, kiểm soát không để người chăn nuôi bán chạy động vật ốm, chết bất thường; Kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập vào địa bàn, đặc biệt là kiểm soát gia cầm giống nhập vào địa bàn; Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh, vứt xác động vật chết ra môi trường, không thực hiện kiểm dịch vận chuyển động vật theo quy định; Chủ động xây dựng kế hoạch, lịch tiêm phòng, hành lập các tổ tiêm phòng, phân công cán bộ xã phụ trách từng thôn, tổ dân phố tổ chức tiêm phòng vắc xin đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND thành phố về công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn quản lý.

Ảnh: tiêm phòng bệnh Dại chó đàn chó

Cơ quan Văn hóa – Truyền thông: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình địa phương đưa tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến tình hình dịch bệnh và tính chất nguy hiểm của các dịch bệnh, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, các quy định về xử phạt đối với các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để người dân tự bảo vệ đàn vật nuôi và chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ảnh: tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn trâu, bò

Trạm Thú y thành phố: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi; Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, chủ động tham mưu cho UBND thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh động vật đặc biệt là những bệnh truyền lây giữa động vật và người.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Phối hợp với UBND các xã, phường và Trạm thú y thành phố thường xuyên tuyên truyền về hiệu quả của việc tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Vận động nhân dân chủ động, tích cực chấp hành việc tiêm phòng theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Phòng Kinh tế: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát công tác tiêm phòng trên địa bàn. Tổng hợp tiến độ tiêm phòng, báo cáo thường trực UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định.

Phan Thị Hảo – Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số