Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 06/10/2018

Gửi lúc: 8:55, Ngày: 10-10-2018

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

Dịch bệnh Cúm gia cầm (CGC)
Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh tại các địa phương.

Hiện nay, cả nước không có dịch Cúm gia cầm.

Dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc (LMLM)
Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh tại các địa phương.

Hiện nay, cả nước không có dịch LMLM.

Dịch bệnh Tai xanh trên lợn
Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh tại các địa phương.

Hiện nay, cả nước không có dịch Tai xanh.

Nhận định tình hình dịch bệnh
a) Đối với CGC

– Nguy cơ dịch phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao. Một số chủng vi rút CGC (A/H7N9, A/H5N2, A/H5N8) có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là đối với các tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh, thành phố khác có tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu.

– Các địa phương cần chủ động trong công tác phòng, chống CGC; tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm việc nhập lậu gia cầm, giám sát chặt địa bàn để phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời; chủ động triển khai giám sát dịch bệnh để phát hiện sớm, cảnh báo và thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời khi phát hiện có dịch bệnh hoặc có mẫu giám sát cho kết quả dương tính với các chủng vi rút CGC có nguy cơ gây bệnh ở gia cầm và gây bệnh ở người; đồng thời căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thông báo của Cục Thú y về lưu hành vi rút CGC và hướng dẫn sử dụng vắc xin năm 2017 (Công văn số 2904/TY-DT ngày 28/12/2017) để tổ chức mua đúng loại vắc xin phòng, chống dịch nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

b) Đối với LMLM

– Nguy cơ phát sinh các ổ dịch trên đàn gia súc chưa được tiêm phòng vắc xin LMLM hoặc đàn gia súc khỏe mạnh được vận chuyển đến vùng có ổ dịch cũ là rất cao.

– Các địa phương thuộc khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, có đàn gia súc chưa được tiêm phòng triệt để, đặc biệt các địa phương có dự án cung ứng con giống gia súc, xóa đói giảm nghèo cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM, kiểm soát chặt việc vận chuyển gia súc, quản lý giết mổ gia súc để giảm thiểu nguy cơ phát sinh, lây lan dịch; đồng thời căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thông báo của Cục Thú y về lưu hành vi rút LMLM và khuyến cáo sử dụng vắc xin năm 2018 (Công văn số 1635/TY-DT ngày 17/7/2018) để tổ chức mua đúng loại vắc xin phòng, chống dịch nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

c) Đối với Tai xanh trên lợn

– Trong thời gian tới, có thể xuất hiện các ổ dịch nhỏ lẻ trên địa bàn có ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao.

– Các địa phương cần tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn lợn, phát hiện sớm ổ dịch, thực hiện nghiêm các qui định về kiểm dịch vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn, tăng cường kiểm soát giết mổ lợn, chủ động ngăn chặn dịch phát sinh và lây lan; đồng thời căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thông báo của Cục Thú y về lưu hành vi rút Tai xanh và hướng dẫn sử dụng vắc xin năm 2017 (Công văn số 2904/TY-DT ngày 28/12/2017) để tổ chức mua đúng loại vắc xin phòng, chống dịch nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam
a) Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên thế giới

– Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), tính từ năm 2017 đến ngày 20/9/2018, đã có 19 quốc gia như: Bỉ, Bun-ga-ri, Cộng hòa Sát, Trung Quốc, Cote D’Ivoire (Bờ biển Ngà), Cộng hòa Séc, E-xtô-ni-a, Hung-ga-ri, Kê-ni-a, Lát-vi-a, Lít-va, Môn-đô-va, Ni-giê-ri-a, Ba Lan, Ru-ma-ni, Liên bang Nga, Nam Phi, U-crai-na và Dăm-bi-a báo cáo bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổng số lợn bệnh là 361.679 con, số lợn chết vì bệnh là 119.592 con, tổng đàn lợn có nguy cơ, đã buộc phải tiêu hủy là 745.696 con (tăng 37.877 con so với tuần từ ngày 24/9 – 29/9/2018).

– Tại Trung Quốc: Theo thông tin cập nhật từ OIE và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), tính từ đầu tháng 8/2018 đến ngày 05/10/2018, Trung Quốc báo cáo tổng cộng có 37 ổ dịch (tăng 07 ổ dịch so với tuần từ ngày 24/9 – 29/9/2018) xuất hiện tại 8 tỉnh (bao gồm: An Huy, Hắc Long Giang, Hà Nam, Liêu Ninh, Giang Tô, Chiết Giang, Cát Lâm và Khu tự trị Nội Mông). Tổng cộng đã có hơn 90.000 con lợn các loại buộc phải tiêu hủy.

b) Nhận định tình hình

Nguy cơ bệnh DTLCP xâm nhiễm vào Việt Nam thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là tại các tỉnh biên giới phía Bắc, tại các địa phương có nhiều khách du lịch đến từ các nước, vùng có dịch bệnh là rất cao.

Tại Trung Quốc, bệnh DTLCP có chiều hướng lây lan dần đến các tỉnh phía Nam, gần với biên giới Việt Nam; hoạt động thương mại, du lịch của nhân dân, vận chuyển và tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn, kể cả các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến chín (như đã được phát hiện tại sân bay đến của Hàn Quốc) cũng có thể mang vi rút DTLCP xâm nhiễm vào Việt Nam.

c) Các biện pháp chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam

– Ngày 12/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1194/CĐ-TTg gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành phố, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

– Ngày 30/8/2018, Bộ trưởng ban hành Công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY ngày 30/8/2018 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ có liên quan về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.

– Ngày 30/8/2018, Cục Thú y đã ban hành Công văn số 2053/TY-DT gửi Sở NN&PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y để hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.

– Ngày 07/9/2018, Cục Thú y đã ban hành Công văn số 2105/KH-TY-DT về Kế hoạch chủ động triển khai giám sát để ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

Công tác phòng, chống dịch bệnh đã có ở Việt Nam
– Theo dõi tình hình dịch bệnh ở các địa phương đặc biệt đối với bệnh nguy hiểm như Cúm gia cầm, LMLM, Tai xanh, Dại.

– Ngày 04/10/2018, Bộ NN&PTNT có Công văn số 7758/BNN-TY gửi Bộ Tài chính về việc tổng hợp nhu cầu vắc xin LMLM vùng khống chế năm 2019.

– Xin ý kiến lần 2 về dự thảo “Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 – 2025”.

– Ngày 03/10/2018, Cục Thú y đã có Tờ trình số 2325/TTr-TY-DT báo cáo Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 – 2025”, dự kiến vào ngày 16/10/2018.

– Dự thảo Tờ trình của Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương xây dựng và phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 – 2025”.

– Ngày 02/10/2018, Cục Thú y có Công văn số 2313/TY-DT gửi Chi cục Thú y/Chăn nuôi và Thú y các tỉnh về việc đăng ký số lượng vắc xin Chương trình 30a thực hiện năm 2019.

– Tiếp tục xây dựng hồ sơ quốc gia đề nghị OIE xác nhận Chương trình quốc gia, phòng chống bệnh Lở mồm long móng (để làm cơ sở hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh và xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật).

– Ngày 03-04/10/2018, tham gia tổ chức Hội nghị tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dại và Lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh Dại tại TP. Lào Cai.

– Tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại năm 2018.

– Tiếp tục triển khai các chương trình giám sát chủ động sự lưu hành và biến đổi của vi rút Cúm gia cầm tại chợ buôn bán gia cầm sống, gia cầm nhập lậu; giám sát Cúm lợn; giám sát bệnh Dại; nghiên cứu bệnh LMLM.

– Tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức xây dựng và thực hiện các đề án về chuỗi sản xuất thịt lợn và chuỗi sản xuất thịt gà an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của OIE để xuất khẩu.

– Hoàn thiện hồ sơ hội đồng vắc xin LMLM type O của Công ty RTD.

Công tác ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam
– Theo dõi tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ở các nước trên thế giới.

– Tổ chức triển khai các biện pháp phòng và ngăn chặn dịch bệnh theo Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 và Công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

– Ngày 01/10/2018, Bộ NN&PTNT đã có Công văn số 7655/BNN-TY gửi các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố về việc xin ý kiến góp ý dự thảo “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi”.

– Từ ngày 01-04/10/2018, Đoàn công tác của liên Bộ kiểm tra công tác phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và TP. Hà Nội.

– Các đoàn công tác của Cục Thú y hoàn tất việc trực tiếp đến 26 tỉnh, thành phố trọng điểm, giáp biên giới, có tổng đàn lợn lớn, có nguy cơ cao để hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

– Ngày 05/10/2018, Cục Thú y có Công văn số 2350/TY-DT gửi các đơn vị liên quan thuộc Bộ về việc đề xuất kinh phí phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

– Tiếp tục giám sát để ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

– Phối hợp với chuyên gia FAO để tăng cường năng lực xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

– Chuẩn bị các nội dung thông tin để cung cấp, trả lời phỏng vấn cho các cơ quan truyền thông đưa tin cảnh báo và đề nghị các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

3. Các đơn vị thuộc Cục Thú y tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật./.

Nguồn Cục Thú y

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE