Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai

Gửi lúc: 8:18, Ngày: 26-04-2023
Địa chỉ: Nhà 2, Khối 8, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai
Số Điện Thoại: 0203.821.100
Email: chicucchannuoithuylc@gmail.com

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển:

Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển như sau:

Ngày 01 tháng 10 năm 1991 tỉnh Lào Cai được tái thành lập, Ngành Nông nghiệp nói chung và Ngành Thú y Lào Cai nói riêng đã được tỉnh quan tâm kiện toàn lại. Ngày 05 tháng 12 năm 1991 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thú y Lào Cai, gồm 11 Trạm thú y huyện, thị và Văn phòng Chi cục với tổng biên chế 72 CBVC. Đến nay, sau khi chia tách, sáp nhập Chi cục thú y còn 9 Trạm Thú y và Văn phòng Chi cục, với 79 cán bộ công chức, viên chức.


Tập thể cán bộ, nhân viên Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành Ngành Thú y Lào Cai ngày càng ổn định vững mạnh về tổ chức. Lực lượng cán bộ công chức thường xuyên được đào tạo và tuyển dụng mới, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao (năm 1991 chỉ có 35% cán bộ Đại học, đến nay đã có 85% cán bộ có trình độ từ đại học trở lên). Mạng lưới thú y viên cơ sở được kiện toàn theo Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh Lào Cai đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 164 nhân viên thú y cấp xã làm việc tại 164 xã, phường, thị trấn, trong những năm qua hệ thống thú y viên cấp xã đóng vai trò  hết sức quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm tại cơ sở.

Cơ sở vật chất sau khi chia tách tỉnh rất thiếu thốn, tạm bợ, trang thiết bị hầu như không có. Đến nay đã được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, trang thiết bị đảm bảo mọi hoạt động của Ngành như: Văn phòng Chi cục có trụ sở làm việc đảm bảo, có kho lạnh để bảo quản dự trữ vắc xin đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, có phòng xét nghiệm chẩn đoán một số bệnh vi trùng, kí sinh trùng và một số xét nghiệm cần thiết khác. Các Trạm Thú y có trụ sở làm việc nhà cấp III, trang thiết bị làm việc phục vụ công tác đảm bảo, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công nghệ thông tin đã được đưa vào ứng dụng trong toàn hệ thống, để cập nhật thông tin và thông báo tình hình dịch bệnh. Mạng lưới thú y viên được trang bị dụng cụ thú y, bảo hộ lao động đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn.

Cùng với sự phát triển của thú y cả nước ngành thú y Lào Cai đã có những bước phát triển nhanh chóng đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực như: xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy Chi cục ngày càng hoàn thiện; mạng lưới thú y viên cơ sở thường xuyên được củng cố và kiện toàn; công tác kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh đạt hiệu quả cao; tỷ lệ tiêm phòng và chất lượng tiêm phòng không ngừng được nâng cao; kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế dịch bệnh lây lan vào địa bàn; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới giúp ngành chăn nuôi phát triển mạnh như: Thụ tinh nhân tạo cho bò, lợn, sử dụng thuốc và vắc xin thú y trong phòng chữa bệnh cho vật nuôi…

Một số thành tích đã được Đảng và nhà nước ghi nhận

Trong thời gian qua Ngành Thú y tỉnh Lào Cai đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển ổn định và bền vững kinh tế nông nghiệp, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhiều cán bộ trưởng thành từ Ngành Thú y, giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan Nhà nước như: Lãnh đạo cấp Sở, Ngành, lãnh đạo UBND cấp huyện và nhiều chức vụ quan trọng khác. Họ đã và đang có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp Nông nghiệp của tỉnh nhà. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, nhà nước ghi nhận công lao đóng góp đó, cụ thể:

  1. Thành tích tập thể

Chi cục Thú y tỉnh Lào Cai – được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2004năm 2012 được Chủ tịch nước trao tặng huân chương Lao động hạng nhì; năm 2002 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2005, 2010 và 06 Bằng khen của UBND tỉnh; 4 Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Trạm thú y các huyện, thành phố và các Phòng chuyên môn của Chi cục được Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng 7 Bằng khen; UBND tỉnh tỉnh tặng 6 Bằng khen;

  1. Về thành tích cá nhân

Thủ tướng chính phủ tặng 02 Bằng khen năm 2001 và năm 2009;

Bộ Nông nghiệp và PTNT trao tặng 43 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, tặng 25 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 28 Bằng khen; Sở nông nghiệp và PTNT tặng; 08 danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 108 Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 1176 giấy khen cho CBVC, 146 giấy khen cho Thú y viên cơ sở;

Ngoài ra còn rất nhiều tập thể, cán bộ công chức và Thú y viên đã có những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển Ngành chăn nuôi của tỉnh, đã được người chăn nuôi và Đảng, Nhà nước ghi nhận thành tích.

Phát huy thành tích đạt dược trong thời gian qua, các thế hệ cán bộ thú y và mạng lưới thú y viên cơ sở tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất, cần cù lao động, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao phấn đấu không mệt mỏi, vì sự nghiệp phát triển của ngành Nông nghiệp của tỉnh nhà nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng.

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số