Văn bản Bộ Nông nghiệp

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
Thông tư Số: 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ, VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 30/12/2022 QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ, VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Công văn số 2137/BNN-TY 06/4/2023 V/v rà soát, chấn chỉnh tiêm vắc xinphòng bệnh cho đàn vật nuôi
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT 16/01/2020 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thông tư 24/2019/TT-BNNPTNT 24/12/2019 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 31/5/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thông tư 09/2021/TT-BNNPTNT 12/8/2021 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 31/5/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thông tư 10/2022/TT-BNNPTNT 14/9/2022 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 01/6/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT GIẾT MỔ VÀ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y
Cơ quan ban hành: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-10-2022-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-09-2016-TT-BNNPTNT-kiem-soat-giet-mo-529839.aspx Tải về
Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 02/6/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thông tư 12/2020/TT-BNNPTNT 09/11/2020 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y CÓ CHỨA CHẤT MA TÚY, TIỀN CHẤT; KÊ ĐƠN, ĐƠN THUỐC THÚ Y; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 18/2018/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT 02/6/2016 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thông tư số 13/2022/TT-BNNPTNT 28/9/2022 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ, VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Công điện khẩn số 1030/CĐ-BNN-TY 26/02/2023 về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm,sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Số 1237/CĐ-BNN-TY 22/02/2019 Tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 04/CT-TTg 20/02/2019 Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Tải về
Số 773/CĐ-BNN-TY 01/02/2019 Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 9747/CT-BNN-TY 14/12/2018 Ngày 14/12/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành Chỉ thị số 9747/CT-BNN-TY Về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 9863/CĐ-BNN-TY 19/12/2018 Ngày 19 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Công điện khẩn số 9863/CĐ-BNN-TY về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số