Văn Bản cục thú y

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
Danh mục thuốc thú y đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam đến ngày 31/12/2022 Danh mục thuốc thú y đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam đến ngày 31/12/2022
Cơ quan ban hành: Cục Thú y Tải về
số 3037/TY-DT 27/12/2018 Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Cục Thú y ban hành Công văn số 3037/TY-DT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng.
Cơ quan ban hành: Cục Thú y Tải về
Số 2053/TY-DT 30/8/2018 Ngày 30/8/2018, Cục Thú y ban hành Công văn số 2053/TY-DT về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam.
Cơ quan ban hành: Cục Thú y Tải về
Số 1516/TYTS 05/7/2018 Công văn số 1516/TYTS ngày 05/7/2018 v/v "Thí điểm sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý dịch bệnh thủy sản" tại các tỉnh
Cơ quan ban hành: Cục Thú y Tải về
Số 121/TY-KD 23/01/2017 Chấn chỉnh công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước và thu phí kiểm dịch.
Cơ quan ban hành: Cục Thú y Tải về
số 2105/TY-DT 17/10/2016 Công văn số 2105/TY-DT ngày 17/10/2016 về việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn khắc phục hậu quả mưa lũ và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.
Cơ quan ban hành: Cục Thú Y Tải về
số 1245/TY-TS 24/6/2016 về việc thống nhất sử dụng các biểu mẫu báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản.
Cơ quan ban hành: Cục Thú y Tải về
Số 4361/CT-BNN-TY 30/5/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thú y thủy sản
Cơ quan ban hành: Cục TY Tải về
335-TY-DT 03/3/2016 Đăng ký số lượng vắc xin LMLM 2016 theo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM
Cơ quan ban hành: Cục Thú y Tải về
259/TY-DT 22/02/2016 Rà soát các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
Cơ quan ban hành: Cục Thú y Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số