chương trình, chính sách hỗ trợ

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
số 143/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lào Cai Tải về
Số 02/2017/NĐ-CP 09/01/2017 Nghị định về Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 2509/QĐ-BNN-CN 22/6/2016 Quyết định ban hành Quy chế chứng nhận và quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn, gà an toàn trong nông hộ
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 04/2016/TT-BTNMT 29/4/2016 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên môi trường Tải về
Số 14/2016/QĐ-UBND 08/3/2016 Quyết định ban hành Quy định về chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh lào Cai giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lào Cai Tải về
Số 44/2015/QĐ-UBND 25/9/2015 Quyết định ban hành Quy định chính sách đặc thù khuyến khích ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lào Cai Tải về
Số 205/2015/TT-BTC 23/12/2015 Thông tư quy định về cơ chế tài chính thực hiện quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Tải về
Số 2979/QĐ-UBND 08/9/2015 Quyết định quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại Quyết định 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lào Cai Tải về
Số 28/2015/QĐ-UBND 22/6/2015 Quyết định ban hành Quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lào Cai Tải về
Số 55/NĐ-CP 09/6/2015 Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Cơ quan ban hành: Chính Phủ Tải về
Số 09/2015/TT-BNNPTNT 03/3/2015 Thông tư hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 995/QĐ-UBND 26/4/2013 Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2013-2020 và đinh hướng đến năm 2025
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lào Cai Tải về
Số 3503/QĐ-UBND 11/11/2014 Quyết đinh về việc điều chỉnh vị trí xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2025
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lào Cai Tải về
Số 164/KH-UBND 06/10/2014 Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Lào Cai đến năm 2020
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lào Cai Tải về
Số 59/2014/QĐ-UBND 06/10/2014 Quyết đinh ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi; giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lào Cai Tải về
Số 05/2014/TT-BKHĐT 30/9/2014 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định só 201/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ KHĐT Tải về
Số 50/2014/QĐ-TTg 04/9/2014 Quyết định về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số