Văn Bản Ngành

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
99/2007/QĐ 31/12/2007 Về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006 Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
72/2007/QĐ/BNN 06/08/2007 Ban hành quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
71/2007/QĐ/BNN 08/06/2007 Quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
12/2007/QĐ-BNN 06/02/2007 Công bố danh mục TTY được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại VN
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
50/2007/QĐ-BNN 26/07/2015 Công bố Danh mục bổ sung vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2007
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
11/2007/QĐ-BNN 06/02/2007 Công bố danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
05/2006/QĐ-BNN 31/12/2006 Công bố danh mục thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép lưu hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2006
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
10/2006/QĐ-BNN 10/02/2006 Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
788/TY-QLT 05/12/2003 Hướng dẫn Đăng ký để được phép lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT-Cục Thú Y Tải về
194 NN-TY/QĐ 31/03/1994 Ban hành Quy định về thủ tục đăng ký sản xuất, kinh doanh, thử nghiệm thuốc thú y, giống vi sinh vật dùng trong thú y.
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
33/2010/TT-BNNPTNT 22/06/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh”
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
01/2010/TT-BNNPTNT 07/01/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
168 /QÐ-CN-TĂCN 04/08/2009 Quyết Định Số:168 /QÐ-CN-TĂCN Về việc Chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT-Cục Chăn Nuôi Tải về
3762/QĐ-BNN-CN 28/11/2008 Quyết định về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
54/QĐ-CN-GSL 14/03/2009 Quyết định Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật cho sản phẩm khoáng KL01 (công thức số 3 và số 4) dùng làm thức ăn cho bò
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT-Cục Chăn Nuôi Tải về
44/QÐ-CN-TACN 24/03/2009 Quyết định 44 về việc Chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT-Cục Chăn Nuôi Tải về
4015/QĐ-BNN-CN 17/12/2008 Quyết định số 4015/QĐ-BNN-CN, ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tạm thời chỉ định phòng thử nghiệm, phân tích chất melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE