Văn bản Bộ Nông nghiệp

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
Số 1475/CĐ-BNN-TY 17/02/2017 Công điện 1475/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường các biệ pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm vào Việt Nam.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 01/2017/TT-BNPTNT 16/01/2017 Thông tư Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Tải về
Số 35/2016/TT-BNNPTNT 26/12/2016 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 34/2016/TT-BNNPTNT 23/12/2016 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 36/2016/TT-BNNPTNT 26/12/2016 Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 4369/QĐ-BNN-CN 26/10/2016 Định mức kinh tế kỹ thuật bổ sung áp dụng cho dự án Phát triển giống trâu giai đoạn 2012-2015.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 4377/QĐ-BNN-TY 26/10/2016 Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất thịt gà chế biến xuất khẩu.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 4217/QĐ-BNN-BVTV 17/10/2016 Quyết định về việc tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 8689/BNN-TY 13/10/2016 Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2017.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 4559/QĐ-BNN-TY 03/11/2016 Quyết định sô 4559/QĐ-BNN-TY về việc công bố TTHC trong lĩnh vự thú y.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 33/2016/TT-BNNPTNT 31/10/2016 Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 32/2016/TT-BNNPTNT 24/10/2016 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 31/2016/TT-BNNPTNT 5/10/2016 Quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 30/2016/TT-BNNPTNT 25/8/2016 Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 4217/QĐ-BNN-BVTV 17/10/2016 Quyết định về việc tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
3727/QĐ-BNN-QLCL 12/9/2016 Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp “Quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hoá chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản”.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số 7149/BNN-CN 24/8/2016 Quản lý chất Salbutamol.
Cơ quan ban hành: Bộ NN-CN Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE