Văn bản Bộ Nông nghiệp

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
số 11/2016/TT-BNNPTNT 01/6/2016 Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật
Cơ quan ban hành: Bộ NN Tải về
số 12/2016/TT-BNNPTNT 02/6/2016 quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp.
Cơ quan ban hành: Bộ NN Tải về
Số 10/2016/TT-BNNPTNT 01/6/2016 Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp Tải về
Số 09/2016/TT-BNNPTNT 01/6/2016 Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
Cơ quan ban hành: Bộ NN Tải về
Số 08/2016/TT-BNNPTNT 01/6/2016 Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ NN Tải về
Số 06/2016/TT-BNNPTNT 31/5/2016 Ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ NN Tải về
số 10/VBHN-BNNPTNT 27/5/2016 Một số chính sách phát triển thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ NN Tải về
Số 07/ 2016/TT-BNNPNTN 31/5/2016 Quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn
Cơ quan ban hành: Tải về
Số 04/2016/TT-BNNPTNT 10/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
3596/BNN-TY 09/5/2016 về việc tăng cưòng công tác phòng chống bệnh Dại trên đông vật
Cơ quan ban hành: BNN Tải về
3655/ BNN-TY 10/5/2016 Xây dựng Kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm bằng nguồn ngân sách dịa phương
Cơ quan ban hành: BNN Tải về
2956/CT-BNN-QLCL 13/4/2016 Tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
Cơ quan ban hành: BNN Tải về
2766/ BNN-TY 07/4/2016 triển khai tháng vệ sinh tiêu dộc khử trùng đợt 1 năm 2016
Cơ quan ban hành: BNN-PTNT Tải về
1962/TB-BNN-VP 11/3/2016 Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị tổng kết triển khai Đợt cao điểm hành động Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
1923/BNN-XD 10/3/2016 Đánh giá năng lực các nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
1704/TB-BNN-VP 02/3/2016 Thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về
696/QĐ-BNN-PC 04/3/2016 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE