Ban Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Gửi lúc: 13:38, Ngày: 03-08-2023
Địa chỉ: Nhà 2, Khối 8, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai
Số Điện Thoại: 0203.821.100
Email: chicucchannuoithuylc@gmail.com

I. Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

– Họ và tên: Phạm Bá Uyên.

– Ngày, tháng, năm sinh: 13/8/1965.

– Quốc tịch: Việt Nam.

– Trình độ: Kỹ sư Nông nghiệp.

– Điện thoại DĐ: 0945513865.

– Email: pbuyen-snnptnt@laocai.gov.vn

   

II. Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y

– Họ và tên: Phạm Thị Hoa.

– Ngày, tháng, năm sinh: 17/5/1971.

– Quốc tịch: Việt Nam.

– Trình độ: Kỹ sư Chăn nuôi Thú y.

– Điện thoại DĐ: 0919706042.

– Email: ptthoa-snnptnt@laocai.gov.vn

III. Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y

– Họ và tên: Trần Thị Thuyết.

– Ngày, tháng, năm sinh: 28/5/1977.

– Quốc tịch: Việt Nam.

– Trình độ: Bác sĩ Thú y.

– Điện thoại DĐ: 0982349689.

– Email: ntthuyet-snnptnt@laocai.gov.vn

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số