Ảnh hưởng của vitamin ADE đến năng suất sinh sản gà Ross 308

Gửi lúc: 9:32, Ngày: 12-04-2017
Nhằm phục hồi và cải thiện năng suất sinh sản của đàn gà giống bố mẹ Ross 308 sau khi điều trị bệnh cầu trùng và đàn gà cũng đã đi vào giai đoạn cuối kỳ sản xuất; thí nghiệm bổ sung ADE vào khẩu phẩn của gà được tiến hành để đánh giá, so sánh ảnh hưởng của khẩu phần co bổ sung vitamin ADE và tuổi gà mái lên năng suất sinh sản như tỉ lệ đẻ, khối lượng trứng, tỉ lệ trứng ấp và tiêu tốn thức ăn của đàn gà bố mẹ giống Ross 308.

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số 2 x 8. Hai nghiệm thức không có và có bổ sung vitamin ADE bao gồm 4.000 IU vitamin A, 8.000 IU vitamin D và vitamin E 5mg/ kg thức ăn.
Kết quả nghiên cứu cho thấy việc bổ sung vitamin ADE trong khẩu phần đã làm tăng tỉ lệ đẻ, khối lượng trứng đem ấp, giảm tiêu tốn thức ăn và hệ số chuyển hoá thức ăn (P<0,01). Tuổi càng tăng thì tỉ lệ đẻ, tỉ lệ trứng đạt tiêu chuẩn ấp càng giảm (P<0,01). Bổ sung vitamin ADE đã làm tăng năng suất sinh sản và giảm hệ số chuyển hoá thức ăn.

Tác giả: Lưu Hữu Mãnh và ctv
Nguồn tin: Tạp chí KHKT Chăn Nuôi

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số