CẨM NANG NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN

Gửi lúc: 9:10, Ngày: 24-10-2023

Thực hiện click vào đường link hoặc quét mã QR để lấy tài liệu.

https://docs.google.com/document/d/13q8z8EEmeTX9Lf_QA0s2etQxXmkCeg3n/edit?usp=drive_link&ouid=109105800177737744468&rtpof=true&sd=true

 – 03 kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin cá nhân: Click —> Poster Kỹ năng đảm bảo an toàn TTCN Q2-2023

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE