MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN CỦA TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Gửi lúc: 9:35, Ngày: 24-10-2023

Click vào link hoặc quét mã QR để lấy tài liệu:

https://docs.google.com/document/d/10nhObxcl7oCGriJO2Egvjqay8VMnpydM/edit

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số