Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Gửi lúc: 14:31, Ngày: 03-10-2023

Những năm qua, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số ngày càng phát triển trong mọi hoạt động kinh tế-xã hội, trong khi kiến thức, nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về công nghệ thông tin còn hạn chế. Vì vậy, nhiều đối tượng, loại tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật, lừa đảo mang tính hệ thống, nhiều người tham gia. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4822/UBND-VX ngày 22/09/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Theo đó, để tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 2082/SNN-VP ngày 3/10/2023  yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc như:

Ảnh tờ rơi tuyên truyền.

Tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức của đơn vị mình về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thông tin. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quán triệt cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trọng tâm là: Luật An ninh mạng; Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác bảo đảm an ninh thông tin mạng trong tình hình mới”; Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 18/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay trong Công an nhân dân; Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 30/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Thế trận An ninh nhân dân trên không gian mạng”; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử,… tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chủ động phòng ngừa việc lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.

Các phòng, cơ quan đơn vị thuộc Sở tăng cường tuyên truyền về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đợt cao điểm (từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023) trên các phương tiện gồm: cổng thông tin điện tử; các hội, nhóm trên mạng xã hội, các ứng dụng trên thiết bị thông minh; sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu…để cảnh báo các thủ đoạn của tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các biện pháp phòng tránh (Tài liệu tuyên truyền, chia sẻ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền công khai tại địa chỉ: http://s.net.vn/0OFA).

Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao tính bảo mật, an toàn mạng máy tính và dữ liệu khi kết nối, truy cập vào không gian mạng như: rà quét, xử lý mã độc theo hướng dẫn tại địa chỉ https://khonggianmang.vn/; cài đặt các phần mềm như diệt virus BKAV, Kaspersky (có bản quyền) và các công cụ hỗ trợ khác… Đồng thời quán triệt những nội dung sau:

(1) Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người lao động biết về phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; nâng cao ý thức cảnh giác khi thực hiện các hoạt động trên mạng internet, mạng viễn thông, như: Chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến, mua bán hàng hóa, đầu tư tiền ảo, tiền điện tử, huy động vốn… không để tội phạm lợi dụng hoạt động, trở thành nạn nhân của tội phạm sử dụng công nghệ cao; tích cực, chủ động tố giác tội phạm.

(2) Tăng cường công tác phố biến pháp luật, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn, tố giác hành vi cố ý hoặc vô ý làm lộ thông tin cá nhân của công dân, khách hàng; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, thông báo rộng rãi hình thức xử lý để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Nguồn: CTTĐT Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai.

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số