Tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi

Gửi lúc: 15:43, Ngày: 27-05-2024

Thời gian qua, công tác quản lý giống vật nuôi đã được các cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; nhiều tổ chức, cá nhân chăn nuôi đã chú trọng việc lựa chọn, sử dụng giống vật nuôi khoẻ mạnh đảm bảo chất lượng, hạn chế dịch bệnh lây lan trên địa bàn, góp phần tăng năng suất, hiệu quả chăn nuôi.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng mua bán, sử dụng con giống vật nuôi không rõ nguồn gốc, không đảm bảo về chất lượng và an toàn dịch bệnh; một số tổ chức, cá nhân mua bán, cung ứng giống vật nuôi chưa chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện sản xuất, mua bán con giống vật nuôi; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi và nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Hình ảnh: Gà giống cung cấp tại huyện Bảo Thắng

Để tăng cường quản lý chất lượng giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và PTNT văn bản số 914/SNN ngày 07/5/2024 về việc Tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi (VB 914.SNN_tang_cuong_cong_tac_quan_ly VN và GVN), trong đó đề nghị các sở, ban, ngành tham mưu quản lý các chương trình, dự án có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật quy định tại điều 18, 22, 24, 25 Luật Chăn nuôi, Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/20219 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống vật nuôi, Thông tư số 25/2016 ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các quy định về sản xuất, mua bán con giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi bảo đảm chất lượng, an toàn dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi trên bàn tỉnh. Trường hợp con giống vật nuôi có biểu hiện bất thường hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây bệnh; hướng dẫn xử lý động vật mắc bệnh theo quy định, không để dịch bệnh lây lan.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán, cung ứng con giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh phải đáp ứng các điều kiện theo điều 18, 22, 23, 24, 25 Luật Chăn nuôi; chấp hành quy định về kiểm dịch động vật. Chịu trách nhiệm trả kinh phí xử lý, bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật gây ra./.

Hình ảnh: Bò giống cung cấp tại huyện Bảo Thắng

Nguyễn Thị Thúy Vân – Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số