Triển khai Đề án phát triển chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Gửi lúc: 9:11, Ngày: 04-05-2024

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1625/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030; số 1741/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 Phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030; số 1742/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 Phê duyệt Đề án ưu tiên Đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh Lào Cai ban hành 03 Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

1. Kế hoạch 187/KH-UBND ngày 27/3/2024 triển khai thực hiện Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030

Mục tiêu chung: Phát huy tiềm năng sẵn có, tăng cường hơn nữa năng lực sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi trong tỉnh bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và hạ giá thành sản phẩm.

Mục tiêu cụ thể:

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ cao, tiên tiến trong chế biến các loại phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp, chế biến thực phẩm… làm thức ăn chăn nuôi để nâng cao giá trị sử dụng và hiệu quả kinh tế.

Mở rộng một phần diện tích đất nông nghiệp để sản xuất nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi công nghiệp. Sản lượng thức ăn tinh (ngô, sắn, cám gạo, tấm,…) đạt khoảng 280.000 tấn vào năm 2030, đáp ứng đủ nhu cầu thức ăn chăn nuôi tinh.

Kêu gọi, khuyến khích, thu hút và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch:

(1) Phát triển và đổi mới trình độ công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp tại vùng có định hướng phát triển chăn nuôi.

(2) Phát triển công nghiệp sản xuất các loại thức ăn bổ sung và chế biến các nguồn phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp làm thức ăn chăn nuôi. Ứng dụng nghiên cứu sản xuất cây thức ăn thô xanh và chế biến, bảo quản các loại phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi, vỗ béo gia súc ăn cỏ trong các trang trại và nông hộ.

(3) Chuyển đổi một phần diện tích đất nông nghiệp để sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đáp ứng nhu cầu thức ăn tinh trong tỉnh.

2. Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 22/4/2024 triển khai thực hiện Quyết định số 1741/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030

Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực sản xuất giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, giống vật nuôi đặc sản đáp ứng nhu cầu sản xuất chăn nuôi trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Mục tiêu cụ thể:

Khai thác và phát triển nguồn gen giống vật nuôi bản địa theo hướng sản xuất hàng hóa có hiệu quả gắn với du lịch sinh thái và nhu cầu thị trường; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các giống vật nuôi bản địa chất lượng cao.

Đến năm 2030, tỉnh Lào Cai chủ động sản xuất được nguồn giống vật nuôi chủ lực cấp bố mẹ và con thương phẩm có năng suất, chất lượng cao; đáp ứng được 95% nhu cầu giống lợn, 50% nhu cầu giống gia cầm, 80% nhu cầu giống bò thịt…

Tăng cường năng lực cho tối thiểu 1-2 cơ sở sản xuất giống vật nuôi quy mô công nghiệp; tổ chức chọn lọc, nhân giống và sản xuất giống đồng bộ theo hệ thống cấp giống; áp dụng phương pháp quản lý giống vật nuôi theo mô hình tháp giống; ứng dụng công nghệ và tiếp thu nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới để sản xuất giống và phát triển chăn nuôi.

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút và tạo điều kiện để cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng triển khai công nghiệp sản xuất giống vật nuôi và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch:

(1) Ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học, tiếp thu nhanh các tiến bộ mới để sản xuất và quản lý giống vật nuôi. Áp dụng công nghệ gen vào chọn tạo giống vật nuôi, đẩy nhanh tiến bộ di truyền để công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong công tác nhân giống và phát triển giống vật nuôi. Nghiên cứu chọn tạo giống vật nuôi chủ lực có năng suất, chất lượng cao, ưu tiên chọn lọc đàn hạt nhân để nâng cao chất lượng hệ thống giống.

(2) Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi quy mô và đồng bộ. Thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giống vật nuôi. Nghiên cứu, cải tạo, tiếp cận các giống vật nuôi có năng suất cao (cấp cụ kỵ, ông bà, giống thuần) để làm tươi máu và nâng cao năng suất đàn giống vật nuôi làm cơ sở cho viêc ứng dụng phương pháp chọn giống theo hệ gen.

(3) Khai thác và phát triển nguồn gen giống vật nuôi bản địa theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu theo lợi thế vùng gắn với du lịch… Tập trung sản xuất một số giống gia súc, gia cầm bản địa (lợn Mường Khương, trâu Bảo Yên, gà H’Mông, vịt Nghĩa Đô, vịt Sín Chéng…) phù hợp với nhu cầu thị trường.

(4) Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các cơ quan quản lý, cơ sở lưu giữ và nhân giống vật nuôi.

(5) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát chất lượng giống vật nuôi.

3. Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 22/4/2024 triển khai thực hiện Quyết định số 1742/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án ưu tiên Đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030

Mục tiêu chung: Tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hướng tới xuất khẩu.

Mục tiêu cụ thể: Áp dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực:

Ứng dụng khoa học, công nghệ chọn tạo giống vật nuôi chủ lực đáp ứng được 95% nhu cầu giống lợn, 50% nhu cầu giống gia cầm, 80% nhu cầu giống bò thịt.

Dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi: Áp dụng công nghệ sản xuất các loại nguyên liệu thức ăn giàu đạm, thức ăn bổ sung; khai thác hiệu quả nguồn phụ phẩm công – nông nghiệp – thuỷ sản; sử dụng chế phẩm sinh học, thảo dược, hợp chất thiên nhiên an toàn và thân thiện môi trường.

Chuồng trại, quản lý chất thải chăn nuôi: Các cơ sở chăn nuôi đầu tư chuồng trại, trang thiết bị, hệ thống xử thu gom xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường hướng tới chăn nuôi bền vững.

Chế biến các sản phẩm chăn nuôi như thịt, trứng, mật ong và các sản phẩm giết mổ: Khuyến khích các cơ sở chăn nuôi thực hiện liên kết chăn nuôi theo chuỗi, đẩy mạnh chế biến đa dạng hoá sản phẩm phục vụ tiêu dùng nội tỉnh, du lịch, xuất bán ra ngoài tỉnh và hướng tới xuất khẩu.

Nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch:

(1) Nghiên cứu chọn tạo giống vật nuôi chủ lực bằng công nghệ cao để chuyển giao cho các cơ sở sản xuất giống vật nuôi trong tỉnh.

(2) Ứng dụng công nghệ sản xuất các loại nguyên liệu thức ăn giàu đạm, thức ăn bổ sung, phụ gia, phụ phẩm công – nông nghiệp và thuỷ sản, chế phẩm sinh học, thảo dược, hợp chất thiên nhiên an toàn và thân thiện môi trường.

(3) Ứng dụng công nghệ chuồng trại, quản lý chất thải chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh hướng tới chăn nuôi bền vững.

(4) Ứng dụng công nghệ chế biến, bảo quản các sản phẩm chăn nuôi như thịt, trứng, mật ong và các sản phẩm giết mổ đảm bảo đa dạng hóa sản phẩm phục vụ tiêu dùng nội tỉnh, du lịch, xuất bán ra ngoài tỉnh và hướng tới xuất khẩu.

Kế hoạch trên sẽ góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa và định hướng thị trường, đáp ứng nhu cầu các loại thực phẩm thiết yếu cho tiêu dùng và hướng đến xuất khẩu các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương như: thịt lợn Mường Khương, trâu Bảo Yên; thịt và trứng gà H’Mông, vịt Nghĩa Đô, vịt Sín Chéng, mật ong… và các sản phẩm chế biến từ thịt như: thịt hun khói, lạp sườn, xúc xích, thịt sấy… phù hợp với nhu cầu thị trường./.

Flie gửi kèm: KH 187 triển khai thực hiện QĐ số 1625.QĐ TTg KH 230 triển khai thực hiện QĐ số 1742.QĐ TTgKH 229 triển khai thực hiện QĐ số 1741.QĐ TTg

Nguyễn Thị Thúy Vân – Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số