Văn Bản quy phạm pháp luật

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
số 12/2016/TT-BNNPTNT 02/6/2016 quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp.
Cơ quan ban hành: Bộ NN Tải về
Số 16/2016/QĐ-TTg 29/4/2016 Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Tải về
Số 35/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 4361/CT-BNN-TY 30/5/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thú y thủy sản
Cơ quan ban hành: Cục TY Tải về
số 16/2016/QĐ-TTg 29/4/2016 Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp.
Cơ quan ban hành: chính phủ Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển ...
Xem tiếp

Các Đơn Vị Trực Thuộc

LIÊN KẾT WEBSITE