Văn Bản quy phạm pháp luật

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
Số 4361/CT-BNN-TY 30/5/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thú y thủy sản
Cơ quan ban hành: Cục TY Tải về
số 16/2016/QĐ-TTg 29/4/2016 Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp.
Cơ quan ban hành: chính phủ Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số