Văn Bản quy phạm pháp luật

Số/Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu
Số 43/2017/NĐ-CP 14/4/2017 Nhãn hàng hóa.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 427/CĐ-TTg 2017/03/27 Công điện về việc tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam.
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Tải về
Quyết định 193/QĐ-TTg 13/02/2017 Quyết định số 193/QĐ-TTg v/v phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại 2017-2021
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 285/2016/TT-BTC 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
Cơ quan ban hành: Bộ NNPTNT Tải về
Số155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 225/2016/TT-BTC 11/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính Tải về
Số 48/2016/QĐ-TTg 31/10/2016 Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 50/2016/QĐ-TTg 03/11/2016 Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 134/2016/NĐ-CP 01/9/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 120/2016/NĐ-CP 19/8/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
Số 16/2016/TT-BCT 19/8/2016 Quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á – Âu năm 2016.
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương Tải về
Số 66/2016/NĐ-CP 01/7/2016 Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống câu trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thuỷ sản; thực phẩm
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về
số 11/2016/TT-BNNPTNT 01/6/2016 Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật
Cơ quan ban hành: Bộ NN Tải về
số 12/2016/TT-BNNPTNT 02/6/2016 quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp.
Cơ quan ban hành: Bộ NN Tải về
Số 16/2016/QĐ-TTg 29/4/2016 Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Tải về
Số 35/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Tải về

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số